Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

omissió del deure de perseguir delictesTERMCAT
Abreviacions