Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

como

adv
1 [de la manera que] com. Hazlo como te parezca, fes-ho com et sembli.
2 [de la misma manera que] com ara. Le hablÚ a Úl como a ti, vaig parlar a ell com ara a tu (o com ara ho faig amb tu).
3 [comparaciˇn] com. FrÝo como el mßrmol, fred com el marbre. Hace tanto frÝo como ayer, fa tant fred (o tant de fred) com ahir.
4 [aproximadamente] si fa no fa, prop de, gairebÚ. Me dio como dos docenas de rosas, em va donar si fa no fa dues dotzenes de roses.
5 [como si fuese] com si fos. Tiene un acento como extranjero, tÚ un accent com si fos estranger.
6 [en calidad de] com a. Irß a la reuniˇn como secretario, anirÓ a la reuniˇ com a secretari.
7 como a [parecido a] com de, com si fos de. Sabe como a naranja, tÚ gust com de taronja.
8 como para que n'hi ha (o havia, etc) per a. Fue una contestaciˇn como para mandarle a paseo, fou una resposta que n'hi havia per a engegar-lo a passeig.
9 no tan... como para no tan... que. Su enfermedad no es tan grave como para renunciar al viaje, la seva malaltia no Ús tan greu que hagi de renunciar al viatge.

conj
10 [causal] com que. Como no llegabas, me he ido, com que no arribaves me n'he anat.
11 [con subj] [condicional] si [amb ind]. Como no vayas, te acordarßs de mÝ, si no hi vas, et recordarÓs de mi.
12 [siempre que] sempre que, amb que, si [amb ind]. Como venga temprano, me encontrarß en casa, sempre que vingui (o si ve) d'hora em trobarÓ a casa.
13 [completiva] que. Vais a ver como todo es mentira, veureu que tot Ús mentida.
14 [concesiva] encara que, malgrat que, si bÚ. Caro como era, lo compraron, encara que era car, ho compraren.
15 como que tant que [o no es tradueix]. Estoy cansadÝsimo... Como que me voy a acostar, estic cansadÝssim, tant que me'n vaig a dormir (o me'n vaig a dormir).
16 como que [incredulidad] creu-t'ho. SÝ, sÝ... íComo que tu padre te va a dejar ir!, sÝ, sÝ... creu-t'ho, que el teu pare t'hi deixarÓ anar!
17 si... como si... tant si... com si...Si quiere como si no quiere, tendrß que ir, tant si vol com si no vol hi haurÓ d'anar.
18 ya sea... como... p fr tant si Ús... com si Ús..., sia... sia...Ya sea alto como bajo, sia alt sia baix.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions