Resultats de la cerca frase exacta: 7

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. por adelantado loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
por adelantado loc - a compte / a la bestreta / per endavant loc Dit dels diners que es paguen anticipadament abans del pagament definitiu. [...]
2. Equivalències castellà - català. anticipo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
anticipo m - acompte m / avançament m / bestreta f Diners que es paguen per endavant. [...]
3. Equivalències castellà - català. destajar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
destajar v tr - alfarrassar / escarar v tr Fixar per endavant el preu d'una feina. [...]
4. Equivalències castellà - català. factura pro forma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
factura pro forma f - factura proforma / proforma f Document amb què un venedor notifica per endavant el cost d'una comanda al comprador, però que no li n'exigeix el pagament. [...]
5. Equivalències castellà - català. dilatar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dilatar v tr - demorar / diferir / dilatar / endarrerir / retardar v tr Deixar per a més endavant la realització d'una cosa de manera injustificada, generalment incomplint el que s'ha establert, la llei, etc. CA: Diferir el pagament d'un deute. [...]
6. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
619 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que, tant en el supòsit d'as- sentiment com en el de rebel·lia, el jutge, sense cap més tràmit, ha de dur les que l'execució segueixi endavant per satisfer, en primer lloc, el tercerista, amb la condició que no es pot lliurar cap quantitat sense que abans [...]
7. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
criteri general, més aviat «minusculista», no va impedir que es presentessin molts casos dubtosos i que més endavant s'acabessin acceptant algunes majúscules consagrades per la tradició o per les necessitats de certes institucions. 7 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS En [...]