Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

cochino -na

adj i m i f
1 fig i fam porc -a, marr -ana.

adj fig i fam
2 merda de, cony de. Este cochino telfono siempre se estropea, aquesta merda de telfon sempre s'espatlla.
3 fastigs -osa. Hace un tiempo cochino, fa un temps fastigs.
4 malet -da. Este cochino dinero!, aquests malets diners!

m
5 zool [cerdo] porc, bac.
6 a cada cochino le llega su San Martncerdo (a cada cerdo le llega su san Martn)
7 cochino monts zool [jabal] senglar, porc senglar.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions