Resultats de la cerca frase exacta: 5

Diccionari català-castellà
1. àmbit
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [contorn d'una cosa] ámbito. 2 [espai circumscrit] ámbito. Àmbit de la Terra, ámbito de la Tierra. 3 en l'àmbit de a nivel de.  [...]
2. esfera
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 geom esfera. 2 [d'un rellotge] esfera. 3 fig [àmbit] esfera, ámbito m. Esfera d'influència, esfera de influencia. 4 fig [rang, posició social] esfera, círculo m, medio m, ambiente m. 5 esfera celeste astr esfera celeste. 6 esfera terrestre esfera terrestre. 7 les altes esferes fig [...]
3. domini
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [acció de dominar] dominio. Sota el domini de la gelosia, bajo el dominio de los celos. Exercir un domini sobre algú, ejercer un dominio sobre alguien. 2 [territori] dominio, posesión f. Els dominis del marquès, los dominios del marqués. 3 [camp, àmbit] dominio. El domini d'una ciència, el [...]
4. camp
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
] campo. 11 fís [espai, àmbit] campo. El camp d'una ullera, el campo de una lente. 12 fís campo. Camp magnètic, campo magnético. 13 fig [àmbit] campo, ámbito. El camp de la música, el campo de la música. 14 abandonar el camp mil [un exèrcit] abandonar el campo. 15 a camp ras a campo raso, a la [...]
5. món
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m [pl: mons] 1 mundo. Fer la volta al món, dar la vuelta al mundo. 2 fig [àmbit] mundo. El món dels records, el mundo de los recuerdos. 3 fig [la societat] mundo, sociedad f. 4 fig [experiència] mundo. 5 heràld mundo. 6 a l'altre cap (o a l'altra part, o a la fi) del món fig [molt lluny] en [...]