Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1675/2Darrera versió: 22.07.2014

Títol

És correcte portar notícia en català? 

Resposta

donar notícia v. tr.

portar notícia

 v. tr.

Tot i que la locució més tradicional és donar notícia, per extensió de significat també és correcta la locució portar notícia amb el sentit figurat de 'fer arribar una cosa en un lloc'. Així doncs, totes dues són correctes des del punt de vista normatiu. Per exemple:

Portar una nova o una notícia, Portes notícies fresques?, Ens ha donat una mala notícia.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions