Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2236/3Darrera versió: 02.02.2018

Títol

'Van acabar perdent la inversió' 

Perífrasis de gerundi 

Resposta

La perífrasi acabar + gerundi expressa la finalització d'un estat o d'un procés que ha durat un cert temps. Per exemple:

Tots i els esforços que hi van dedicar, van acabar perdent la inversió.
Després de discutir tot el dia, van acabar donant-li la raó.

Aquesta perífrasi té un sentit semblant als adverbis finalment per fi, entre d'altres. Si es vol donar més èmfasi a l'oració, també es poden fer servir aquests adverbis en combinació amb la perífrasi de gerundi. Per exemple:

Va haver de resoldre molts entrebancs, però finalment va acabar obrint la botiga.
Les autoritats del consistori per fi van acabar acceptant la proposta dels veïns del barri.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions