Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1133/2Darrera versió: 15.09.2008

Títol

recolzar o donar suport? 

Resposta

El verb castellà apoyar ocupa l'espai corresponent a més d'un verb català. Per tant, no sempre es pot traduir apoyar pel mateix verb.

El verb recolzar equival a 'descansar el pes d'una cosa o d'una persona sobre un suport'. Per exemple: L'escala recolza sobre la paret, Havien deixat les eines recolzades en un marge, Em vaig recolzar a la barana, L'escala, no cal que l'aguantis tu: pots recolzar-la a la paret. Fins i tot es pot utilitzar en sentit figurat. Així, es pot dir: Una teoria que recolza sobre fets indiscutibles.

Cal recordar, però, que el verb recolzar no vol dir 'advocar per alguna cosa, mantenir-la, defensar-la'. Amb aquest sentit, l'expressió més adequada és donar suport. Per exemple: Els diputats que donen suport a la moció són els més joves, Les associacions de veïns donen suport a aquesta iniciativa.

Així, cal distingir entre el verb recolzar, que té el significat 'estar aguantat', i l'expressió donar suport, que té el sentit de 'defensar o ajudar'.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions