Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

perseguir

v tr
1 perseguir, seguir, ir tras (o detrs) de.
2 hist perseguir. Ner persegu els cristians, Nern persigui a los cristianos.
3 dr [judicialment] perseguir.
4 fig [demanar insistentment] perseguir. Em persegueix a totes hores: no puc desempallegar-me'n, me persigue a todas horas: no puedo librarme de l.
5 fig [percaar] perseguir. Perseguir la glria, perseguir la gloria.
6 fig perseguir, procurar. Perseguir la felicitat de tothom, perseguir la felicidad de todo el mundo.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions