Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5392/3Darrera versió: 29.07.2014

Títol

si escau o si s'escau? 

Resposta

si escau (escaure) 
si s'escau (escaure's) 

Les locucions si escau i si s'escau són correctes, però tenen significats diferents.

L'expressió si escau es construeix a partir del verb escaure, i un dels significats més habituals és el de 'ésser convenient'. Aquesta expressió s'utilitza dins de l'àmbit general però també dins de l'àmbit del dret i de l'administració en el sentit de 'si és procedent, en el cas que sigui procedent'. Per exemple:

El projecte serà revisat i, si escau, serà aprovat.
Alguns aliments contenen edulcorants artificials i, si escau, agents aromàtics autoritzats.

En canvi, l'expressió si s'escau, a partir del verb escaure's, s'utilitza també en l'àmbit general i en el del dret per fer referència a 'si s'esdevé, si té lloc en el temps, si passa'. Per exemple:

Enguany Sant Jordi s'escau en dijous.
El partit tindrà un descans de 10 minuts i, si s'escau, una pròrroga.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions