Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

trepanació de l'escleròtica amb iridectomiaTERMCAT
Abreviacions