Resultats de la cerca bàsica: 167

61. sessió
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Reunió dels membres d'una junta, d'un tribunal, d'una assemblea, etc., per a ocupar-se dels treballs o afers que els estan encomanats. S'obre la sessió. Es clou la sessió. Assistir a una sessió. Sessió extraordinària. sessió informativa Reunió que té l'objectiu [...]
62. acordar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Prendre l'acord de, decidir o determinar de comú acord, per majoria de vots, premeditadament. Després de molt discutir, acordaren de no fer-ho. Què ha acordat l'assemblea? Fer que hi hagi acord (entre dues o més persones o coses). Acordar els colors, els tons, d'una pintura [...]
63. adoptar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Fer entrar a la pròpia família (un infant, un estrany a ella). Un matrimoni sense fills va adoptar l'orfe. Algú, fer seu (el parer, l'opinió, etc., d'un altre). Vam adoptar el seu pla. Prendre (una resolució, un acord), després de previ examen o deliberació. L'assemblea [...]
64. constituent
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que constitueix. Els elements constituents d'un cos. En quím., element que entra en la constitució d'un compost. Que ha d'establir o de renovar la constitució d'un estat. Assemblea constituent. Unitat morfemàtica, lèxica o sintagmàtica que forma part d'una [...]
65. diputat diputada
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Persona que ha estat enviada amb el mandat de parlar en nom d'un poble, d'un cos, etc. Persona que esdevé, per elecció, membre d'una assemblea deliberant o d'una diputació provincial. Diputat a Corts. Diputada provincial. diputat del General [o diputat de la Generalitat] A [...]
66. sotmetre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
l'examen d'algú. Sotmetre una proposició a l'aprovació de l'assemblea. Sotmetre una substància a l'acció del foc. Sotmetre un malalt a un tractament.  [...]
67. general 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que concerneix la totalitat d'un cos, d'una societat, d'una organització, etc. Concili general. Assemblea general. Consell general. Que abraça la gran majoria dels casos. Sacrificar l'interès general a l'interès particular. L'opinió general és favorable al nou [...]
68. pròrroga
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Acció de prorrogar. Ha demanat una pròrroga de la beca. Concedir una pròrroga. Temps que una cosa es prorroga. Una pròrroga de tres mesos. La pròrroga d'un partit de futbol. Llei per la qual una assemblea deliberant pot continuar en certes ocasions en les seves funcions més enllà de la data [...]
69. aprovar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Jutjar bona, trobar bé, (una acció). Tothom aprovarà la nostra determinació. Qui està facultat per a fer-ho, declarar bo, acceptable, just a uns efectes determinats. Aprovar els comptes. El reglament ha estat aprovat per l'assemblea. La censura, l'autoritat eclesiàstica, etc., donar [...]
70. dissoldre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[quant a la flexió, com absoldre] Desfer (en un cos) el lligam o cohesió que manté unides les seves parts integrants. La mort dissoldrà els nostres cossos. Dissoldre el Parlament, l'assemblea. Anul·lar (un matrimoni, una comunitat, una societat). Dissoldre una societat mercantil. Efectuar [...]
Pàgines  7 / 17 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>