Resultats de la cerca frase exacta: 53

Fitxes de l'Optimot
31. Combinacions de dos pronoms: els hi / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
els hi porta (El nen porta els llibres al professor). Ara bé, en valencià, com que es manté la forma li quan es combina amb qualsevol pronom de complement directe de tercera persona, la combinació resultant és li'ls. 2. També es pot trobar la combinació els hi si el pronom els, tant si representa un [...]
32. 'en que' o 'en què'? / 'Que' o 'què' darrere la preposició 'en'
Font Fitxes de l'Optimot
La construcció en què es pot trobar en diferents contextos. Un dels casos en què apareix és en oracions interrogatives directes o indirectes en les quals la preposició en precedeix l'interrogatiu què. En aquests casos, l'interrogatiu què es pot substituir per 'quin motiu', 'quin argument', 'quina [...]
33. Oracions passives / La veu passiva
Font Fitxes de l'Optimot
. Per aquest motiu, cal recordar que en general la forma més neutra és construir la frase en veu activa (o construir-la en veu activa reprenent el complement directe amb un pronom feble). Per exemple:  El conserge va trobar el llibre extraviat. Enguany els parlamentaris ja han aprovat els pressupostos [...]
34. 'On dormir?', 'Què fer demà?' / Nova gramàtica / 'llocs on viure' o 'llocs per viure'?
Font Fitxes de l'Optimot
En textos que donen instruccions o indicacions, com ara títols o advertiments, és habitual trobar la mateixa construcció amb pronoms interrogatius a començament de frase: què, com, on, quan o per què seguits d'un infinitiu. En aquests sintagmes, el subjecte té una interpretació indefinida [...]
35. Restriccions en l'ús de 'mateix', 'mateixa'
Font Fitxes de l'Optimot
L'ús de les formes el mateix, la mateixa, etc., per fer referència a un complement anterior tampoc no és acceptable. En cada context s'ha de trobar la solució adequada. Per exemple: Aquest web conté dades de caràcter personal i d'acord amb el que estableix la llei esteu obligats al secret [...]
36. 'Va agradar molt a l'Andreu' o 'Li va agradar molt a l'Andreu'? / Complement indirecte amb verbs psicològics / Duplicació pronominal del complement indirecte de tercera persona
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, un complement indirecte de tercera persona (singular o plural) es pot trobar a la mateixa oració en forma d'un sintagma introduït per la preposició a i també duplicat per un pronom (li o els). Quan passa això, cal distingir dos casos diferents: 1. Si un verb porta un complement [...]
37. Usos del gerundi / 'S'ha examinat aprovant l'assignatura' o 'S'ha examinat i ha aprovat l'assignatura'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les construccions de gerundi generalment tenen un valor duratiu. Independentment del fet que el gerundi també pugui presentar altres valors (causal, condicional o concessiu), sol indicar duració o continuïtat. Podem trobar construccions de gerundi en els contextos següents: 1. L'oració de [...]
38. Article neutre 'lo' + adjectiu / 'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant un adjectiu. Per exemple: Farem tot lo [...]
39. Elements que introdueixen oracions relatives / Pronoms relatius
Font Fitxes de l'Optimot
) com en les substantives (en què no hi ha un antecedent explícit). Pronoms relatius en les oracions adjectives En les especificatives (o restrictives) s'hi poden trobar els pronoms següents: que, qui, què, el qual (la qual, els quals, les quals); i en les explicatives (o no restrictives) els [...]
40. Duplicacions pronominals en oracions de relatiu / 'a qui no li agrada' o 'a qui no agrada'? / 'on diu' o 'on hi diu'? / 'de qui n'està molt' o 'de qui està molt'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els pronoms relatius duen a terme una funció respecte del verb. Per exemple, en la frase La noia de la qual es reia..., el pronom relatiu de la qual és el complement verbal que necessita riure's ('riure's de la noia').  Malgrat que de vegades, en registres informals, es pot trobar que s'hi ha [...]
Pàgines  4 / 6 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>