Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

raig

m
1 fís [d'energia, llum, etc] rayo.
2 fig rayo. Un raig d'esperança, un rayo de esperanza.
3 [de roda] rayo, radio.
4 [de líquid, gas, aire] chorro. Renta't al raig de la font, lávate en el chorro de la fuente.
5 [rajolí] chorrito. Tira-hi un raig d'oli, échale un chorrito de aceite.
6 [trago] trago, chisguete. Beu-te un raig de vi, échate un chisguete de vino.
7 ant [rai] almadía f, armadía f, maderada f.
8 a raig [a doll] a chorro. L'aigua cau a raig, el agua cae a chorro.
9 a raig a chorro. Propulsió a raig, propulsión a chorro.
10 a raig fet a chorros.
11 a raig fet [sang] a borbotones. Li sortia la sang a raig fet, le brotaba la sangre a borbotones.
12 beure a raig beber a chorro.
13 beure a raig fig [beure a galet] creer en brujas, comulgar con ruedas de molino.
14 plorar a raig fet llorar a lágrima viva (o a mares, o a moco tendido).
15 raig de sorra constr chorro de arena.
16 raigs alfa, beta fís rayos alfa, beta.
17 raigs catòdics rayos catódicos.
18 raigs infraroigs rayos infrarrojos.
19 raigs ultraviolats rayos ultravioletas.
20 raigs X (ics) rayos X (equis).
21 sagnar a raig fet estar chorreando sangre.
22 suar a raig fet sudar a chorros (o a mares), chorrear sudor.
23 un raig de [sol, llum] un rayo de.
24 un raig de [líquid] un chorro de.
25 un raig de fam [molt] un sinfín de, un montón de, una sarta de. Li engegà un raig de guitzes, le soltó un sinfín de coces.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions