Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

sord -a

1 1 adj. i m. i f. [LC] [MD] Privat totalment o parcialment del sentit de l'oïda. És sord: no hi sent de cap orella. És sord de naixença. És sord d'una orella. És sord com una campana. Tornar-se sord. Quan el crides, fa el sord.
1 2 [LC] ésser sord com una tàpia Ésser completament sord.
1 3 adj. i m. i f. [LC] Que no vol escoltar exhortacions, advertiments, consells, etc. Sord als meus precs. Sord a la veu de la consciència.
2 1 adj. [LC] Que no fa soroll, que té un so apagat, poc distint. Una llima sorda. Una veu sorda. El retrunyir sord dels trons llunyans.
2 2 adj. [LC] per ext. Una guerra sorda.
2 3 [LC] a la sorda loc. adv. Sordament 1
2 4 adj. [FL] En fonèt., que s'articula sense vibracions de les cordes vocals. La p és una consonant sorda.
2 5 adj. [FIF] Que té unes parets que absorbeixen totes les ones sonores que hi incideixen. Una sala sorda.
3 adj. [MD] Que no és agut, s'aplica a un dolor persistent.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions