Resultats de la cerca frase exacta: 21

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
remarcar que alguns cultismes que s'havien escrit tradicionalment amb h, especialment els que contenien els grups ch, rh i th, com ara cor 'conjunt de persones que canten plegades' i derivats (coral, corista), tesaurus o ro (lletra grega) s'escriuen sense, i que determinats manlleus com absenta, braman (i [...]
2. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
preposició de (§?4.1.2e): ganes de halar, la haima, el haussa, la Universitat de Hèlsinki. En canvi: un jugador d'handbol, un uniforme d'hússar, es va fer l'harakiri. En els manlleus, cal distingir el so aproximant glotal sord [h], representat amb la lletra h, del so fricatiu velar sord [x], representat amb [...]
3. Les lletres. LA LLETRA X
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En català, la grafia x té dos valors diferents. En els mots patrimonials representa el so fricatiu palatoalveolar sord [ ? ] (que, segons els casos, alterna amb l'africat cor-responent [? t?? ];? §?2.6.7). En els cultismes i en alguns mots manllevats representa el grup de sons [ks], sovint sonoritz [...]
4. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet català prové de l'alfabet llatí i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra té dues formes diferents: la lletra minúscula (o, simplement, minús-cula), que és la lletra d'escriptura o impressió ordinària i que [...]
5. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les lletres modificades Hi ha lletres que es poden modificar amb signes afegits, els diacrítics, per a indi-car un valor distint del que tindria la lletra corresponent sense el diacrític. Amb l'addició dels diacrítics, aquestes lletres esdevenen lletres modificades i representen valors concrets [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [t] i [d] : t i d 2.7.3.1. A començament de síl·laba, els sons oclusius dentals [t] i [d] es represen-ten, respectivament, per t i d: taula, temps, tirar, tornar, turisme, treball; català, costa, futur, hotel, lletra , pilota, ratolí, setembre, Antoni, Ester, Teresa, Estagell [...]
7. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[k] qu queixal, quinze, boques, adquirir; Miquel, Raquel; Queralbs, Tòquio Hug, Sigfrid k karate, koiné, kurd, whisky; Kant, Kenya, Kuwait, Pakistan A la columna de la grafia, la lletra v representa la pronúncia [b] en els parlars en què s'ha perdut la distinció entre [b] i [v]. Així mateix, en [...]
8. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
que no en tots: flor, dir; malalt, punt; fecund; camp; tomb. b) Una mateixa lletra pot correspondre a sons diferents, com es pot veure en cada s de sosa (la primera, sorda, i la segona, sonora), i lletres diferents es poden pronun-ciar amb un mateix so, com mostra cada [s] de soci. Hi ha lletres, com [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Humbert, Benigembla, Gombrèn, Vimbodí, Moçambic; ample, campana, empipar, exemple, imperi, important, omplir, tempesta, timpà, Empar, Pompeu, Amposta, Pamplona; commemoració, commoció, gemma, em malaltir, immens, immòbil, summa 'recopilació' (cf. suma 'addició'), E­mmanuel, Emma, Imma, Amman. La lletra n [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sonoritat de [p] i [b], l'ús de p i b s'ajusta a les regles següents: a) A final de mot, darrere vocal àtona o consonant s'escriu p o b segons la lletra que presentin les formes flexives o els derivats. En conseqüència, la lletra que hi ha al derivat indica la grafia del mot primitiu: etíop (cf. Etiòpia [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>