Resultats de la cerca bsica: 1

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, prncep, xop; esquerp, llamp; Pau, Pilar, Alp, Nonasp, Peneds, Npols, Portugal b dissabte, dubte; adob, calb, club, verb, tub; Jacob, Gurb, Rialb, Carib [d] d dia, dona, dret; roda, seda, vidre; Ddac, Andreu, Dolors, Cad, Dnia, Lleida, Damasc, Irlanda t tela, torre, trucar; gota, rata, pasta, ventre [...]