Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cert2 -a

1 1 adj. [LC] Que respon a la veritat. El fet és cert. No és cert que ell hagi fet això.
1 2 adj. [LC] Que és exactament determinat, segur. Tan cert com el sol ens il·lumina: no t'enganyo. Deixar una cosa certa per una d'incerta.
1 3 [LC] tan cert com ara plouen figues Expressió que significa que una cosa no és certa.
1 4 [LC] tenir per certa una cosa Estar-ne segur.
1 5 [LC] del cert loc. adv. Amb tota seguretat. Ho sé del cert: pots ben creure-ho.
1 6 [LC] per cert loc. adv. A propòsit d'això. Per cert, al final aquesta nit no podré venir: ja ens veurem demà. Per cert, em deus diners.
2 adj. [LC] Que té alguna cosa per vera, per segura. Estic cert del que et dic.
3 1 adj. [LC] Una persona o cosa, sense dir quina és. Hi ha certes persones amb qui val més no tractar-se. Tens raó només fins a cert punt.
3 2 adj. [LC] Una mena de. Entre aquests dos articles hi ha innegablement una certa semblança.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions