Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Fitxa 3810/3Darrera versi: 25.07.2014

Ttol

s correcte casa adossada en catal? 

s correcte casa aparellada en catal? 

Resposta

casa aparellada, casa bessona 
casa en filera 
casa adossada 

Es denomina casa aparellada la casa que est unida a una altra d'idntica o semblant per una paret lateral. Per a aquest concepte tamb es pot fer servir la forma casa bessona com a sinnim complementari.

Es denomina casa en filera la casa unida a dues cases idntiques o semblants per les parets laterals, o b a una casa si s al cap de la filera. Per a aquest concepte s'ha desestimat la forma casa adossada, que s un terme que s'ha d'utilitzar estrictament per designar noms la casa unida a una altra d'idntica o semblant per la paret dorsal.

 

Classificaci

Categoria
Lxic .Lxic especialitzat .Construcci
Abreviacions