Resultats de la cerca frase exacta: 45

Ortografia catalana
41. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
' (hendecasllab, hendecgon), hepat(o)- 'fetge' (hepatitis), hept(a)- 'set' (heptaedre, heptasllab), herbi- 'herba' (herbicida, herbvor), heter(o)- 'altre que l'habitual' (heterclit, heterodox, hetero-geni, heterosexual ), hex(a)- 'sis' (hexgon, hexmetre), hial(o)- 'cristall' (hial ), hidr(o)- i -hdric [...]
42. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'accent diacrtic A ms de marcar grficament la sllaba tnica, l'accent tamb s'aplica a un curt nombre de mots monosllabs d's freqent que, d'acord amb les regles generals d'ac centuaci ( 3.1.1.3), no s'haurien d'accentuar. Aquest accent s'anomena diacrtic (o 96 3.1.3 sia, distintiu), [...]
43. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
mots aguts en qu s'accentua la o (bast, fams). Ara b, en el cas de la e, les difern cies dialectals fan que no en tots els parlars es pronunci una vocal oberta quan orto grficament hi correspon un accent greu. Aix, la e oberta del catal central, que proporciona la base per a usar l'accent [...]
44. La grafia dels mots. L'APSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Malgrat la grafia, cal tenir en compte que, d'acord amb les regles que s'aca-ben d'apuntar: a) S'apostrofen l'article singular i la preposici de davant nombres i davant sigles que es lletregen, en aquells casos en qu es pronuncien amb un so voclic inicial: l'1 de febrer, l'XI Simposi de Cincies [...]
45. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. Respecte de l'ortografia de la v en rees on es confonen els sons [b] i [v], vegeu ?2.7.2.3. S'escriu f a final de sllaba: diftria, diftong, naftalina, oftalmologia, caft, muft, fset; Da fne, Neftal, Afganistan, Sifnos; baf, escalf, golf, matalaf, serf, tuf, bolgraf, fotgraf, pargraf, telgraf [...]
Pgines  5 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5