Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7592/1Darrera versió: 10.02.2016

Títol

'Campmany' o 'Capmany'? 

Resposta

La denominació oficial d'aquest municipi de l'Alt Empordà és Capmany.  
Contràriament, la forma normativa d'aquest topònim —ben documentat des del segle XII— és Campmany, ja que prové del llatí CAMPU MAGNU ('camp gran') i presenta una evolució regular, amb l'aglutinació del nom Camp (com en Campllong) i de l'adjectiu antic many, 'magne, gran' (com en els topònims Montmany, Vallmanya, etc.). 

Classificació

Categoria
Toponímia

Fitxes relacionades

Abreviacions