Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6868/2Darrera versió: 02.02.2018

Títol

'anar' + gerundi 

Perífrasis de gerundi 

Resposta

La perífrasi anar + gerundi té un valor progressiu, és a dir, indica que una acció es troba en curs de realització. S'usa sobretot per focalitzar el procés intern de la situació designada. Per exemple:

El cel es va enfosquint...
Hi ha paraules que van desapareixent de mica en mica.

—Com està el teu cosí? —Va fent.

Convé no confondre la perífrasi anar + gerundi amb els usos del verb anar, quan té valor de desplaçament i coincideix amb un gerundi. Per exemple:

Se n'anava coixejant quan la va trobar.
Hi anava caminant perquè no tenia cotxe.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions