Resultats de la cerca frase exacta: 13

Diccionari català-castellà
1. suor
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 sudor m. 2 fig [esforç, suada] sudor m. Les meves suors m'ha costat, mis sudores me ha costado. 3 amarat de suor empapado en sudor, bañado en sudor.  [...]
2. emperlar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 adornar con perlas. 2 fig perlar, ornar, embellecer. Amb la cara emperlada de suor, con el rostro perlado de sudor. v pron 3 fig perlarse, ornarse, embellecerse.  [...]
3. degotar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [caure gota a gota] gotear. La suor li degotava del front, el sudor le goteaba de la frente. 2 [deixar caure gota a gota] gotear. Aquest càntir té una esquerda i degota, este botijo tiene una grieta y gotea. v tr 3 chorrear, rezumar. El front li degota suor, la frente le chorrea sudor.  [...]
4. enrosar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [mullar de rosada] mojar de rocío. v pron 2 cubrirse de rocío. 3 fig empaparse, bañarse, humedecerse. La cara se m'enrosava de freda suor, la cara se me empapaba de (o en) frío sudor.  [...]
5. perlejar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
6. suar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 sudar. 2 suar, exudar. El cafè sua, després de torrat, el café suda, una vez tostado. 3 [una paret] sudar, rezumar. 4 fig [treballar] sudar. v tr 5 sudar. 6 [mullar de suor] sudar. Suar la camisa, sudar la camisa. 7 fig [guanyar amb esforç] sudar. Ha suat el premi, ha sudado el [...]
7. traspuar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 rezumar, exudar. Les parets del soterrani traspuaven humitat, las paredes del sótano rezumaban humedad. 2 calar, empapar. La suor li traspua el vestit, el sudor le cala el vestido. 3 fig rezumar. Traspua enveja, rezuma envidia. 4 abs filtrarse pron. Per unes escletxes traspuava la [...]
8. beure 1
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, embeber tr. La gasa es beu la suor, la gasa absorbe el sudor. 10 fig [creure's] tragarse. Es beu tot el que li diuen, se traga todo lo que le dicen. 11 beure's amb els ulls (o amb la mirada) fig [mirar àvidament] comerse (o devorar) con los ojos. 12 beure's el seny (o l'enteniment) fig beberse el [...]
9. traspassar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. La bala li traspassà el cor, la bala le traspasó el corazón. 5 traspasar. La suor li traspassava la roba, el sudor le traspasaba la ropa. 6 [una data] trasladar. 7 dr traspasar.  [...]
10. banyar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 bañar. Banyar les criatures amb aigua tèbia, bañar a los niños con agua tibia. 2 [mullar] bañar, mojar. La suor li banyava el front, el sudor le bañaba la frente. 3 fig bañar. La llum de la lluna banyava la façana, la luz de la luna bañaba la fachada. 4 [un indret] bañar. La [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>