Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Blanca, serra

Topnim

Blanca, serra

Municipi

Capmany *

Comarca

Alt Empord

Concepte

Serrat, carena, serralada...

Coordenades

4886, 46924
Comissi de Toponmia de Catalunya
Els topnims marcats amb * sn termes acceptats no normatius.