Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

echar

v tr
1 [arrojar] llanar, tirar. Ech una rosa a su balcn, vaig llanar una rosa al seu balc.
2 [una carta] tirar.
3 [una pelota] tirar, llanar.
4 [verter] abocar.
5 [despedir] treure. La locomotora echa humo, la locomotora treu fum.
6 [olor] fer. Esta planta echa mal olor, aquesta planta fa mala olor.
7 [producir] treure. Los rboles ya han echado hojas, els arbres ja han tret fulla.
8 posar. Echar barriga, posar panxa.
9 gastar. Echar mal genio, gastar mal geni.
10 [expulsar] treure, gitar, expulsar. Lo han echado del hotel, l'han tret de l'hotel.
11 [despedir] acomiadar, despatxar.
12 [ahuyentar] treure, foragitar.
13 [enviar] enviar. Echar a presidio, enviar a presidi.
14 [decir] dir, fer. Echar un discurso, fer un discurs.
15 clavar. Me ha echado un rapapolvo, m'ha clavat un arrambatge.
16 [el cerrojo] passar.
17 tancar amb. Echar la llave, tancar amb clau.
18 [inclinar, dirigir] tirar. Echar la cabeza atrs, tirar el cap enrere.
19 fam [dar, hacer] fer. Esta noche echan una pelcula francesa, aquest vespre fan una pellcula francesa.
20 [apostar] apostar. Ha echado veinte euros a la lotera, ha apostat vint euros la loteria.
21 [asignar] posar. Hoy nos han echado muchos deberes en el colegio, avui ens han posat molts deures al collegi.
22 fam [atribuir] fer. Qu edad le echas a esta chica?, quants anys li fas en aquesta noia?
23 [aplicar] posar, fer. Echar media suela a un zapato, posar mitja sola a una sabata.
24 [un sueo] fer.
25 [un vistazo] donar.
26 [juegos] jugar, fer. Echar una partida de ajedrez, fer una partida d'escacs.

v intr
27 [invertir, poner] estar, tardar. Yo echo dos horas en ir de aqu a Zaragoza, jo estic dues hores per a anar d'ac a Saragossa.
28 [dirigirse] tirar. Cuando ests en el molino, echa por la izquierda, quan siguis al mol, tira a l'esquerra.
29 [apostar] jugar. Yo no echo nunca a la lotera, jo no jugo mai a la loteria.
30 echar a posar-se a, arrencar a. Echar a correr, arrencar a crrer.
31 echar abajo [derribar] enderrocar, tirar a terra, fer caure.
32 echar abajo [hacer fracasar] capgirar, desbaratar, tirar per terra. Esto echa abajo mis planes, aix desbarata els meus plans.
33 echar abajo [un avin] abatre, fer caure.
34 echar abajo [rechazar] refusar, declinar.
35 echar abajo [un gobierno] fer caure, tombar.
36 echar a perder [estropear] fer malb, malmetre, esguerrar.
37 echar de beber donar beure.
38 echar de comer donar menjar.
39 echar de menos [una cosa] trobar a faltar.
40 echar de menos [a una persona] trobar a faltar, enyorar. Si se marcha lo echar de menos, si se'n va el trobar a faltar.
41 echar de ver [percatarse] parar esment.
42 echarla de fig i fam presumir de.
43 echarlo todo a rodar fig i fam engegar-ho (o enviar-ho) tot a rodar.

v pron
44 [abalanzarse] llanar-se, saltar intr. El perro se ech sobre el ladrn, el gos es va llanar sobre el lladre.
45 [doblarse, inclinarse] fer-se. chate hacia atrs, fes-te enrere.
46 [acostarse, tumbarse] estirar-se, ajeure's.
47 mar [el viento] caure intr, encalmar-se.
48 [con infinitivo] posar-se. Echarse a dormir, posar-se a dormir.
49 esclafir intr, posar-se. Echarse a rer, a llorar, esclafir a riure, a plorar.
50 fam [empezar a tener algo] tenir tr. Ya s que te has echado novia, ja s que tens xicota.
51 [dedicarse] posar-se. Se ech a pedir limosna, es va posar a demanar almoina.
52 [aves] covar intr.
53 fig i p fr lliurar-se, donar-se. Echarse a la bebida, lliurar-se a la beguda.
54 echarse a perder fer-se malb, malmetre's.
55 echarse atrs (o para atrs) fig i fam [desdecirse] fer-se endarrere (o enrere).
56 echarse encima fig i fam [llegar] caure al damunt, ploure. Se nos echan encima muchos gastos, ens cauen al damunt moltes despeses.
57 echarse encima fig i fam [de alguien] clavar un arrambatge.
58 echarse fuera fig i fam defugir.
59 echarse fuera fig i fam desentendre's.
60 echrselas de fig i fam presumir de, vanar-se de, prear-se de. Se las echaba de muy hbil, es preava d'sser molt hbil.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions