Resultats de la cerca frase exacta: 45

Ortografia catalana
21. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies b i v 2.7.2.1 . A les rees betacistes, on es confonen els sons bilabial oclusiu sonor [ b] i labiodental fricatiu sonor [ v], fet que s'esdev al comenament d'una sllaba, la pronunciaci s sempre [b] i no indica, doncs, si s'ha d'escriure b o v. Cal tenir present que en els mots [...]
22. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
cultismes, so-bretot els comenats per a-: accelerar, accent, acceptar, accs, accident; cocci, flccid, fricci, occident, protecci, succeir, succint, succs; Acci, Occitnia. Conv notar que el grup cc alterna amb ct: acci (cf. acte), conducci (cf. conductor), ficci (cf. fictici), injecci (cf [...]
23. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En alguns casos, per, la h representa la pronncia aspirada de la consonant aproximant glotal sorda [h]: 84 x 2.10 a) Interjeccions com ehem!, ha! ha! ha!, hum!, ah! b) El verb halar 'menjar', d'origen cal. c) En mots manllevats de les llenges que tenen h aspirada (com l'angls, l'ale-many o l' [...]
24. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, mal humor), constituts per components que s'escriuen separats per espais. Els compostos presenten flexi a la dreta, s a dir, els morfemes flexius que expressen els trets de gnere, nombre, temps verbal, etc., es veuen afectats noms en el segment final (maldecap 'preocupaci', pl. maldecaps [...]
25. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: .gui.la, di.a.lc.ti.ca, i.nr. ci.a, in.g.nu.a, mr.fe.ga, pa.rr.qui.a, pi.r.mi.de, sn.te.si, r.su.la. En la classificaci dels polisllabs en aguts, plans i esdrixols, conv tenir en compte les regles segents: a) La i i la u febles situades entre dues vocals sn semivocals, i per tant formen [...]
26. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
freqents i plantegen sovint dificultats prctiques en l'escriptura i la lectura perqu la correspondncia entre els sons i les lletres no s biunvoca: a) Hi ha grafies desprovedes de valor fnic (hom en diu tamb lletres mudes), com ocorre amb la h en els mots hom 'un, alg' i ohm 'unitat de resistncia [...]
27. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [t] i [d] : t i d 2.7.3.1. A comenament de sllaba, els sons oclusius dentals [t] i [d] es represen-ten, respectivament, per t i d: taula, temps, tirar, tornar, turisme, treball; catal, costa, futur, hotel, lletra , pilota, ratol, setembre, Antoni, Ester, Teresa, Estagell [...]
28. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
t traos ms o menys arrodonits, i la lletra majscula (o, simplement, majscula), que s ms gran que la minscula corresponent i pren, sovint, una forma diferent d'aquesta, i que t com a caracterstica principal el fet que presenta una alria uniforme. QUADRE 1 L'alfabet catal GRAFIA NOM DE LA [...]
29. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons africats alveolars [ ?t?s ] i [d?z]: ts i tz Els sons africats alveolars, que apareixen majoritriament entre vocals, s'escriuen mitjanant dgrafs: a) La grafia del so africat alveolar sonor [ d?z ] s tz: agutzil, atzavara, atzucac, batzegada, betzol, botzina, dotze, esbotzar [...]
30. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so rtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so rtic vibrant [r] es representa mitjanant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-ant el dgraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons rtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r [...]
Pgines  3 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>