Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7735/1Darrera versió: 11.10.2017

Títol

'un amic meu' o 'un meu amic'? 

El possessiu fort abans de nom (prenominal) 

Nova gramàtica 

Resposta

En general, els complements introduïts amb un article indefinit porten el possessiu després del nom (postnominals). Per exemple:

un amic meu
un llibre seu
una carmanyola teva

Quan el nom del sintagma nominal és un terme de parentiu amb un lligam proper (de veïnatge, d'amistat, professional...), en gironí i en altres parlars centrals, també és possible escriure el possessiu abans del nom (prenominal). Per exemple:

un amic meu o un meu amic
unes veïnes teves
o unes teves veïnes
una cunyada seva
o una seva cunyada

El possessiu abans del nom també és habitual amb els quantificadors indefinits cap o algun. Per exemple:

cap meu treballador
alguna meva pacient

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions