Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6873/3Darrera versió: 06.09.2021

Títol

Tot + gerundi amb valor de simultaneïtat: tot venint... 

Resposta

L'adverbi tot, quan s'anteposa a un gerundi, emfasitza la idea de simultaneïtat. Per exemple

He trucat a la mare tot venint amb el cotxe de línia.
Tot rient s'ha distret dels seus problemes.

Ara bé, cal tenir en compte que aquesta construcció és molt marcada. Per tant, quan no hi ha la voluntat d'èmfasi, és preferible optar per altres construccions. Per exemple:

He trucat a la mare mentre venia amb el cotxe de línia.
Rient s'ha distret dels seus problemes.

D'altra banda, cal tenir en compte que aquesta construcció, tot + gerundi, no té un valor d'anterioritat, és a dir, no expressa una acció anterior a la del verb principal. Per tant, caldrà recórrer a altres fórmules. Per exemple:

Després de banyar-nos, hem començat a fer el sopar (i no Tot havent-nos banyat, hem començat a fer el sopar).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions