Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pan

m
1 pa. Una barra de pan, una barra de pa.
2 [masa] pa. Pan de higo, pa de figues.
3 [pieza de pan] pa.
4 fig [alimento] pa. Ganarse el pan, guanyar-se el pa.
5 fig [trigo] blat. Año de mucho pan, any de molt de blat.
6 [de oro o plata] pa.
7 a falta de pan buenas son tortas qui no té tall rosega els ossos.
8 al pan, pan y al vino, vino fig i fam al pa, pa i al vi, vi, dir les coses pel seu nom.
9 a pan y agua a pa i aigua.
10 a pan y cuchillo fam a cor (o boca) què vols, cor què desitges, a taula franca.
11 como el pan fig i fam [bueno] com el pa.
12 como el pan bendito fig i fam com pa beneit.
13 con su pan se lo coma fig i fam bon profit li faci.
14 contigo pan y cebolla fig i fam viurem de l'aire del cel.
15 dame pan y llámame tonto fig i fam afarta'm i digue'm moro.
16 el pan de cada día fig i fam el nostre pa de cada dia. Estos accidentes son el pan de cada día, aquests accidents són el nostre pa de cada dia.
17 ganarse el pan con el sudor de su frente fig i fam guanyar-se el pa amb la suor del seu front.
18 hacer un pan como unas hostias fig i fam fer un pa com unes hòsties.
19 más bueno que el pan fig i fam [bueno] més bo que el pa, un tros de pa. Este hombre es más bueno que el pan, aquest home és més bo que el pa (o és un tros de pa).
20 pan ácimo (o ázimo) pa alís (o àzim).
21 pan bazo pa morè (o negre).
22 pan bendito crist pa beneit.
23 pan blanco (o candeal) pa blanc.
24 pan cenceño pa alís (o àzim).
25 pan de flor pa blanc.
26 pan de higos pa de figues.
27 pan de los ángeles crist pa d'àngel.
28 pan de molde pa de motlle (o anglès).
29 pan de munición pa de munició.
30 pan de proposición relig pa de la proposició.
31 pan de Viena pa de Viena.
32 pan duro (o seco) pa dur (o sec, o eixut).
33 pan eucarístico crist pa de l'eucaristia.
34 pan integral pa integral.
35 pan porcino bot [pamporcino] ciclamen baleàric.
36 pan rallado pa ratllat.
37 pan tierno pa tou.
38 pan tostado pa torrat.
39 por un pedazo de pan fig i fam per un tros de pa.
40 ser pan comido fig i fam [ser muy fácil] ésser bufar i fer ampolles, ésser peix al cove.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions