Resultats de la cerca frase exacta: 2

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACI GRFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. espn). Cal tenir en compte que alguns d'aquests compostos de formaci culta, el segon component dels quals pot ser identificat fcilment amb un mot de la llengua amb e inicial, no presenten mai e inicial en llur segon element, b perqu porten l'accent en el primer formant (aerstat, an tstrofa [...]
2. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, leish - |maniosi). h) Se separen els prefixos o els radicals que componen un mot quan resulten evi-dents, encara que la lletra segent sigui una vocal: an - |ovulatori, ben - |estant, bes - |avi, cis - |alp, co - |ordinador, des - |organitzar, ex - |alumne, hiper - |esttic, hiper - |realisme, in - [...]