Resultats de la cerca bàsica: 12

Fitxes de l'Optimot  | Sintaxi
1. 'poder' i 'haver de' + infinitiu / Coordinació de verbs auxiliars amb règims diferents
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, els verbs poder i haver de apareixen coordinats davant d'un infinitiu. En aquests casos el verb d'obligació haver de apareix sempre en segon lloc. Per exemple: És un home que ha cregut en tot allò que encara no existeix però que sí que pot i ha d'existir (i no ...que sí que ha i pot [...]
2. delegar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
El verb delegar és transitiu, és a dir, porta complement directe i pot tenir altres complements. Amb el significat de 'qui té poder o autoritat per fer alguna cosa, encarregar a algú de fer-la per ell', es delega una persona perquè faci alguna cosa. Per exemple: La directora va delegar el tècnic [...]
3. Concordança del participi amb el pronom de complement directe / Les agulles les hem perdudes o Les agulles les hem perdut?
Font Fitxes de l'Optimot
compost forma part d'una perífrasi. En aquests casos, també se sol fer la concordança quan el participi correspon a un d'aquests verbs: voler, deure, poder, saber, fer, deixar, gosar, haver de. Per exemple: La feina no l'han poguda acabar.  [...]
4. 'Seran les tres' o 'Deuen ser les tres'? / Perífrasi de probabilitat: 'deure' + infinitiu
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la noció de probabilitat, el recurs més habitual és utilitzar la perífrasi deure + infinitiu, en present o passat segons el cas. Per exemple: Ara deuen ser les tres. Ahir, quan va arribar, devien ser les tres. Altres recursos per expressar el sentit de probabilitat són la perífrasi poder [...]
5. 'On dormir?', 'Què fer demà?' / Nova gramàtica / 'llocs on viure' o 'llocs per viure'?
Font Fitxes de l'Optimot
registres formals, però, són més habituals altres solucions, com ara les construccions d'infinitiu amb la preposició per a o per, segons el parlar, o les oracions de relatiu amb el verb en subjuntiu, sovint acompanyades d'un verb modal com poder, haver de o caldre. Per exemple: Busca un lloc on es pugui [...]
6. Posició dels adjectius possessius
Font Fitxes de l'Optimot
amb funció atributiva (Això no és feina meva; No us hi fiqueu, no és cosa vostra) o expressions com en vida seva, a parer nostre, de part vostra, en benefici teu, en honor seu, en poder nostre, a càrrec meu, culpa teva, casa seva (o ca seva).  [...]
7. 'de' + infinitiu: subjecte o atribut / 'de' + infinitiu: complement directe / Preposició 'de' seguida d'infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
 assajar. Per exemple: Mira de fer l'esforç d'entendre la situació. Ens va dir d'anar al cinema. Va provar de posar-se en la seva pell. En canvi, els verbs poder, deure, soler, voler, els verbs de percepció sentir i veure, i els verbs causatius fer i deixar, no admeten la preposició de davant d'un infinitiu [...]
8. Tot i + gerundi: tot i volent / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
utilitzar la locució i tot posposada a un gerundi, a un adjectiu o participi, o bé a un sintagma preposicional. Per exemple: Volent i tot, no van poder arribar d'hora a la festa. Cansada i tot, no va voler faltar a la festa. Sense música i tot, la festa va continuar fins a la matinada.  [...]
9. Usos del condicional / Condicional de distanciament o amb valor evidencial
Font Fitxes de l'Optimot
víctimes. Si tot continua com ara, les últimes dades de l'enquesta indicarien una clara victòria del partit dels verds. Sovint, però, se'n fa un ús abusiu. Cal recordar que hi ha altres maneres d'indicar hipòtesi, com ara utilitzar el verb modal poder o el verb semblar, entre d'altres. Per exemple: La [...]
10. Verbs transitius i intransitius / 'En què li puc atendre?' o 'En què el puc atendre?'
Font Fitxes de l'Optimot
.  trucar  1 1 v. intr. Donar trucs a una porta, a una finestra, etc., per demanar que obrin.  En el primer verb l'abreviatura v. tr. indica que és un 'verb transitiu' i en el segon, v. intr., indica que és un 'verb intransitiu'. Cal saber si un verb és transitiu o intransitiu per poder triar el pronom [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>