Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

miotomia del còlon sigmoideTERMCAT
Abreviacions