Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

empapar

v tr
1 amarar, xopar. La lluvia le ha empapado los vestidos, la pluja li ha amarat els vestits.
2 [embeber] absorbir, embeure, beure. La esponja empapa el agua, l'esponja absorbeix l'aigua.
3 [mojar con líquido] amarar, xopar, sucar. Empapar un algodón en alcohol, amarar un cotó en alcohol.
4 [recoger un líquido] eixugar. Empapé el agua del suelo con un trapo, vaig eixugar l'aigua del terra amb un drap.
5 estar empapado estar xop.
6 estar empapado de sudor estar amarat de suor.

v pron
7 amarar-se, xopar-se.
8 embeure's, beure's.
9 fig [enterarse bien] gravar en el pensament. Tienes que empaparte de esta lección, has de gravar-te en el pensament aquesta lliçó.
10 [imbuirse de un afecto, idea, etc] imbuir-se, penetrar-se, amarar-se.
11 para que te empapes perquè ho sàpigues.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions