Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 374

351. punt i coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
sigui la solució del problema. Si fas teràpia alternativa, segur que pots notar una millora substancial; tot i que normalment aquest problema no té una solució definitiva. 3. Separa elements complexos d'una enumeració amb puntuació pròpia. Per exemple: El temps previst per a aquests dies és el [...]
352. Ús i lectura de les xifres romanes
Font Fitxes de l'Optimot
llegir com a cardinals, tot i que els nombres inferiors a onze també es poden llegir com a ordinals: el segle III: " tres" o "tercer" el segle XV: " quinze" el volum X: "deu" o "desè" el volum LXXXI: "vuitanta-u" Però en el cas dels noms propis de persona, els nombres inferiors a onze es llegeixen [...]
353. vós o vostè / tractament de vós en cartes / doble salutació en cartes
Font Fitxes de l'Optimot
destinatari del missatge?). Així mateix, el tractament de vostè també obliga a distingir entre masculí i femení pel que fa a l'ús de pronoms febles. Per exemple: Aprofito l'ocasió per saludar-lo (si es tracta d'un home) Aprofito l'ocasió per saludar-la (si es tracta d'una dona) Per tot això, en llenguatge [...]
354. Criteris de redacció de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
segons si es tracta de relacions personals, comercials o administratives. Les breus explicacions que tot seguit s'exposen afecten principalment, però no exclusivament, les cartes pròpies de la relació administrativa. Com a principi general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i [...]
355. Sigles i acrònims: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
complementari de la llengua catalana) LiA (Llengua i Administració) També se solen escriure en minúscules les inicials que s'afegeixen a una sigla per crear-ne una altra. Per exemple: ETApm (ETA politicomilitar) PCEml (PCE marxista leninista) En tot cas, si es coneix la voluntat de la persona o [...]
356. Símbols: convencions
Font Fitxes de l'Optimot
esperar molts minuts (no és adequat Vam esperar molts min). 25 min, 25 minuts, vint-i-cinc minuts (no és adequat vint-i-cinc min). El símbol i la xifra que el precedeix formen un tot inseparable; per tant, en cap cas no s'ha de començar línia amb un símbol deixant la xifra a la línia anterior. Tampoc [...]
357. abreviatures dels ordinals: 1r, 2n, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
s'abreugen com cinquens: 6ns o 6ns., 10ns o 10ns., 50ns o 50ns. Femenins: 1es o 1es., 2es o 2es., 10es o 10es., 50es o 50es. Tot i que és més recomanable seguir aquestes indicacions, també és possible utilitzar les lletres volades en les abreviatures dels nombres ordinals. En aquest cas, d'acord amb el [...]
358. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
, tramitades per Pau Pons i Sunyer, domiciliat a la plaça de Catalunya, 5, de Berga, de professió comerciant, part demandant, representat per la procuradora Rosa Roig i Colomer i assistit per la lletrada Anna Àngel i Solà, contra Carles Clar i Ferreny, part demandada, declarat en rebel·lia. També és [...]
359. oracions passives (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
obligatorios de telecomunicaciones, que se prestarán en todo o parte del territorio, con arreglo a lo que se determina en la sección 3ª de este Título.  Traducció al català  Els serveis obligatoris de telecomunicacions, que es prestin en tot el territori o en una part, d'acord amb el que determina la secció 3a [...]
360. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
dació de compte, és a dir, a la funció informativa que, d'acord amb els articles 283-287 de la Llei orgànica del poder judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la resolució judicial, no és indispensable i, tot i que podríem [...]
Pàgines  36 / 38 
<< Anterior  Pàgina  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  Següent >>