Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 374

311. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
Dins de text convé evitar l'abreviatura de dates; tanmateix, quan s'expressa sintèticament fora de text (quadres, gràfics, etc.) es pot expressar la data abreujada amb xifres. En aquest cas, el dia, el mes i l'any se separen preferiblement per punts, sense espais en blanc, tot i que també són [...]
312. cançons d'aniversari
Font Fitxes de l'Optimot
313. cap d'any o Cap d'Any?
Font Fitxes de l'Optimot
Cap d'Any (festivitat) S'escriuen amb majúscula inicial els noms i els adjectius de les festivitats cíviques, religioses o polítiques. Així, cal escriure amb majúscula Cap d'Any, que és la festivitat del primer dia de l'any: la festa de Cap d'Any, el dinar de Cap d'Any, etc.  Tot i que el dia de [...]
314. causar furor
Font Fitxes de l'Optimot
Tot i que els diccionaris només recullen l'expressió fer furor en el sentit de 'tenir èxit o suscitar entusiasme', també s'accepta causar furor, igualment com són correctes les expressions causar sensació o fer sensació per designar el mateix concepte. Altres expressions relacionades amb el fet [...]
315. entitats juridicopúbliques i religioses (majúscules i minúscules) / administració, govern, estat i església (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
democràtics un estat propi un cop d'estat l'estat del benestar els estats europeus s'han casat a l'església del barri (edifici) les esglésies de tot el món (edifici)  [...]
316. Traducció de noms de diaris, butlletins, revistes i col·leccions
Font Fitxes de l'Optimot
Butlletí Oficial de la Província No cal, però, traduir aquests títols a la capçalera de la publicació, encara que el contingut de la publicació s'editi en llengües diferents. Així, per exemple, a la capçalera del Butlletí Oficial de l'Estat el nom hi continuarà en castellà, tot i que el text que hi hagi a [...]
317. Exemple de contracte de compravenda
Font Fitxes de l'Optimot
Catalunya, 32, 4t 1a, 08760 Martorell, com a part compradora. Les dues parts actuen en nom propi i es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per contractar. MANIFESTEN 1. Que el senyor Josep Urgell Plana és propietari de l'habitatge corresponent a la porta tercera del pis segon de [...]
318. Criteris de redacció del missatge de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
ser, fins i tot, familiar. En tot cas, com a principi general cal redactar d'una manera clara i precisa. Per aconseguir-ho convé partir d'una estructuració lògica del text per mitjà de paràgrafs breus. Estructura i continguts Les característiques i el contingut de cada una de les parts del missatge [...]
319. adreces d'Internet o URL (cursiva o rodona) / adreces electròniques (cursiva o rodona)
Font Fitxes de l'Optimot
rodona, sense marcar. 3. Pel que fa a les adreces d'Internet que apareixen en les citacions bibliogràfiques, s'escriuen en rodona i entre parèntesis angulars. Per exemple: Llengua i Ús. Revista Tècnica de Normalització Lingüística [Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura] (des [...]
320. Abreviatures i sigles: T
Font Fitxes de l'Optimot
., TT titular: tit. total: tot. traducció: trad. traductor -a: trad. transcripció: transcr. transferència: transf. transitori -òria: trans. transport: transp. travessera: trav. travessia: trv. tribunal: trib. triplicat: tripl. turisme: tur. En el cas de tinent i tinenta, les abreviatures [...]
Pàgines  32 / 38 
<< Anterior  Pàgina  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  Següent >>