Resultats de la cerca frase exacta: 30

Fitxes de l'Optimot
21. Criteris de redacció de l'albarà
Font Fitxes de l'Optimot
la mercaderia a qui fa la compra, que se'n queda un i en retorna un altre amb la seva signatura o el seu segell per acreditar la recepció de la tramesa. Normalment, la signatura o el segell van precedits d'alguna d'aquestes expressions: Ho he rebut; Conforme, llevat d'examen; Rebut, sense comprovació [...]
22. Criteris de redacció del rebut
Font Fitxes de l'Optimot
El rebut és un document amb el qual es justifica un pagament, normalment d'una factura que correspon a mercaderies venudes o a un servei prestat. Habitualment l'estén la persona que cobra, en doble exemplar: l'original es lliura al pagador i l'altra còpia passa al departament de comptabilitat de [...]
23. Traducció de topònims no catalans / Traducció de noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
abans: els rius, els mars, les serralades i altres accidents sovint tenen un nom adaptat al català si són coneguts. És el cas del Danubi, el cap Blanc, la serralada dels Carpats o la mar Càspia. En canvi, quan es tracta de geografia regional o local, normalment no se'n tradueixen els noms ni, a vegades [...]
24. onomatopeies / sons
Font Fitxes de l'Optimot
totes les vocals (buààà), perquè en el món de les onomatopeies l'aspecte purament gràfic té una influència molt important, i normalment hi ha una voluntat d'exagerar. Així, es poden crear noves onomatopeies sempre que compleixin les pautes esmentades i que no presentin una grafia estrangera o de [...]
25. Sigles: pronunciació
Font Fitxes de l'Optimot
sigla amb una vocal de suport i llegir la resta sil·làbicament. Per exemple: MNAC (menac). Pronunciació lletrejada: aquest tipus de sigles es llegeixen pronunciant el nom de les lletres que les formen. L'accent recau en la síl·laba accentuada del nom de la darrera lletra i normalment la vocal tònica [...]
26. Pronoms febles amb perífrasis verbals / Col·locació dels pronoms febles amb verbs / 'Em va escoltar' o 'Va escoltar-me'?
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: La seva mare sempre els va voler dominar o La seva mare sempre va voler-los dominar o La seva mare sempre va voler dominar-los. Finalment, cal tenir en compte que si hi ha una combinació de dos o més pronoms, normalment es col·loquen junts, tret del cas en què hi hagi un infinitiu [...]
27. punt i coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
sigui la solució del problema. Si fas teràpia alternativa, segur que pots notar una millora substancial; tot i que normalment aquest problema no té una solució definitiva. 3. Separa elements complexos d'una enumeració amb puntuació pròpia. Per exemple: El temps previst per a aquests dies és el [...]
28. Criteris de redacció de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
amb finestra, es pot situar al marge esquerre o al marge dret, d'acord amb la situació de la finestra. Quan per qüestió d'espai la informació es redueix al mínim que permet identificar amb facilitat la persona destinatària, només s'hi fan constar el nom i el càrrec o el nom i la localitat, normalment [...]
29. Criteris de redacció del currículum
Font Fitxes de l'Optimot
trajectòria acadèmica, amb els estudis realitzats i les titulacions obtingudes: dates (se sol començar pel més recent i es va afegint, a part, la mateixa informació per a cada curs realitzat), organització en la qual s'ha rebut l'educació o formació i títol de la qualificació obtinguda. Normalment s'ometen [...]
30. oracions passives (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
el principio general de la diligencia necesaria y por un sentido general de justicia o equidad. Traducció al català Aquesta acció és exigida per la llei escrita, pel principi general de la diligència necessària i per un sentit general de justícia o equitat. 2. La passiva pronominal normalment es pot [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3