Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5846/3Darrera versió: 30.07.2014

Títol

Com es diu desechable en català? 

Resposta

d'un sol ús 
no retornable 
d'ús limitat 
de canvi freqüent 
no recarregable 
L'adjectiu castellà desechable, que s'aplica a tot allò que després de ser usat una vegada o un nombre limitat de vegades ja no és aprofitable i es pot llençar, pot tenir diferents traduccions en català. Normalment, s'utilitza l'expressió d'un sol ús per designar els objectes destinats a ser usats una sola vegada (xeringa d'un sol ús, guant d'un sol ús, envàs d'un sol ús o també, en aquest cas, envàs no retornable, etc.).

Quan es vol fer referència a objectes que, malgrat tenir una vida curta, poden ser usats més d'una vegada, en català es pot recórrer a l'expressió d'ús limitat o de canvi freqüent (aplicable a les lents de contacte de canvi freqüent o lents de contacte d'ús limitat, per exemple) o a l'expressió no recarregable (per designar, per exemple, una maquineta d'afaitar no recarregable). 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions