Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6207/3Darrera versió: 18.03.2016

Títol

Pronunciació sonora de 'x' (ics o xeix) 

Pronunciació 'gz' de 'examen' 

Resposta

La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sonor de 'gz' en els casos següents:

  • en mots amb l'element ex- (o -ex-) davant de vocal o h seguida de vocal: exagerar, exercici, exhalar, exhaurir, exhibir, exhortar, èxit, exòtic, exuberant, inexhaurible, etc.
  • en mots amb l'element hex- o hexa-: hexà, hexil, hexilè, hexosa; hexacord, hexàedre o hexaedre, hexàgon, hexàmetre, hexasíl·lab, etc.
  • en mots amb l'element ex- davant de consonants sonores: exlibrista, exvot, etc.

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions