Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

reparo

m
1 p fr [arreglo] reparaci f, reparament.
2 p fr [de una ofensa] reparaci f, esmena f.
3 [objecin] objecci f, per, inconvenient, taps pl, pls pl.
4 [dificultad] dificultat f, dubtes pl. No tengas reparo en decirme lo que piensas, no tinguis dubtes a dir-me el que penses.
5 encontrar reparos trobar taps (o pls), trobar qu dir.
6 no tener reparos no tenir dubtes, no tenir pls a la llengua, no tenir manies.
7 poner reparos posar dificultats, posar molts ets i uts, posar molts taps (o molts pls).
Enciclopdia Catalana
Abreviacions