Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

a1

prep
1 [amb les formes al i als, contraccions de a i el, a i els] a [al, a los].
2 [lloc on s'esdevÚ o Ús alguna cosa] en. Viure a Lleida, vivir en LÚrida. SoparÚ a casa, cenarÚ en casa.
3 [direcciˇ devers un punt] a. Anar a comprar, ir a comprar. Anar de ValŔncia a Alacant, ir de Valencia a Alicante.
4 [terme final d'un moviment, d'una distÓncia] a. Tornar a casa, volver a casa. Aquest negoci va al desastre, este negocio va a la ruina. De banda a banda del carrer, de un lado a otro de la calle.
5 [moment en quŔ Ús o s'esdevÚ una cosa] a. Dinar a les dues, comer a las dos. El tren passa a les vuit, el tren pasa a las ocho. A l'edat de vint anys, a la edad de veinte a˝os. Vine al migdia, ven a mediodÝa.
6 [estacions de l'any] en. Som a l'estiu, estamos en verano.
7 [matÝ, tarda, nit] por. DemÓ a la tarda, ma˝ana por la tarde. Fes-ho al matÝ, hazlo por la ma˝ana.
8 [terme final d'un lapse de temps] a. Arribar a vell, llegar a viejo. Treballar de sol a sol, trabajar de sol a sol.
9 [proporciˇ, preu] a. A vint euros el volum, a veinte euros el tomo. Anar a cent per hora, ir a cien por hora.
10 [complement d'objecte de verbs] a. Contribuir a la capta, contribuir a la colecta. Acostumar-se a la foscor, acostumbrarse a la oscuridad.
11 [complement indirecte] a. Fer almoina als pobres, dar limosna a los pobres. Comunicar els resultats al p˙blic, comunicar los resultados al p˙blico.
12 [complement directe, quan Ús un pronom personal fort] a. L'estimava a ella, no a tu, la querÝa a ella, no a ti.
13 [complement directe recÝproc] a. Interrogar-se l'un a l'altre, interrogarse el uno al otro.
14 [davant d'infinitiu, amb verbs que regeixen en] en. Tardaven a fer-ho, tardaban en hacerlo. Tot consisteix a fer bÚ les coses, todo consiste en hacer bien las cosas.
15 [davant d'infinitiu, amb verbs transitius o que regeixen a] a. Incitar a lluitar, incitar a luchar. Comenšar a parlar, empezar a hablar.
16 [davant d'infinitius dependents de verbs que expressen percepciˇ dels sentits] [no se traduce]. T'he vist a venir, te he visto venir. S'ha sentit a dir..., se ha oÝdo decir...
17 [davant d'infinitius dependents d'adjectius] para, a. Estic disposat a sortir, estoy dispuesto para (o a) salir. ╔s llest a comprendre les coses, es listo para comprender las cosas.
18 que. No tinc res a fer, no tengo nada que hacer. No hi ha res a dir, no hay nada que decir.
19 por. Feina a fer, trabajo por hacer.
20 [entre adverbis i llurs complements preposicionals] a. Guanyen proporcionalment al treball de cadasc˙, ganan proporcionalmente al trabajo de cada uno.
21 [en locucions adverbials de lloc] en. A pagŔs, a muntanya, en el campo, en la monta˝a. Viu als afores del poble, vive en las afueras del pueblo.
22 [en locucions adverbials de temps] a. A punta de dia, a deshora, al despuntar el dÝa, a deshora.
23 [en locucions adverbials de manera] a. A l'engr˛s, a la babalÓ, a peu, al por mayor, al tunt˙n, a pie.
24 [amb l'article definit i la preposiciˇ de] [no se traduce]. Al damunt de, al darrere de, a la vora de, encima de, detrßs de, cerca de.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions