Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Terrades, bosc d'en

Topnim

Terrades, bosc d'en

Municipi

Capmany *

Comarca

Alt Empord

Concepte

Indret (paratge, bosc...)

Coordenades

4941, 46895
Comissi de Toponmia de Catalunya
Els topnims marcats amb * sn termes acceptats no normatius.