Resultats de la cerca frase exacta: 53

Fitxes de l'Optimot
11. fer un toc (dispositius mòbils) / tocar (dispositius mòbils) / Com es diu to tap (dispositius mòbils) en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
un toc sobre la icona de la galeria per veure les fotos. Si vols trobar la icona del Google Plus, has de fer un toc damunt de la icona Aplicacions. Amb aquest mateix significat, també es fa servir el verb tocar. Per exemple: Per veure el vídeo que t'han enviat, toca el botó Reprodueix.  [...]
12. foc creuat o foc encreuat? / denúncies creuades o denúncies encreuades?
Font Fitxes de l'Optimot
haver un foc encreuat entre els dos polítics. L'expresident es va trobar sota un foc encreuat d'esbroncades. El verb encreuar també és l'adequat per formar l'expressió mots encreuats. Així mateix, cal dir comentaris encreuats i denúncies encreuades, per indicar que entre diferents persones o grups [...]
13. 'Lo que et volia dir' o 'El que et volia dir'? / Article neutre 'lo' + relatiu 'que' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions. Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant el relatiu que. Per exemple: Lo que et volia [...]
14. És correcte intermig, intermitja en català? / Com es diu intermedio, intermedia en català?
Font Fitxes de l'Optimot
intermedi, intermèdia (adjectiu) intermedi (nom) La forma intermig, intermitja no existeix en català. Per fer referència a una cosa 'que està entre dos termes', en català cal fer servir l'adjectiu intermedi, intermèdia. Per exemple: S'ha de saber trobar un punt intermedi entre l'elogi forçat i [...]
15. Ortografia de 'c' i 'qu'
Font Fitxes de l'Optimot
present, però, que també podem trobar la combinació q + u en mots com quatre, adequar o qüestió. S'escriu q davant de u quan la u (o ü davant de e, i) forma diftong creixent amb la vocal següent: quatre (qua-tre), adequar (a-de-quar), quantitat (quan-ti-tat), quota (quo-ta), qüestió (qües-ti-ó), [...]
16. 'aprofundir en un problema' o 'aprofundir un problema'? / aprofundir (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
aprofundir la mina, van trobar restes d'una antiga civilització. L'estudi dels àtoms ha aprofundit la nostra comprensió de la matèria. En canvi, quan significa 'anar al fons de les coses' el verb aprofundir és intransitiu i porta un complement introduït per la preposició en. Per exemple: La coalició ha [...]
17. 've't aquí' o 'vet aquí'?
Font Fitxes de l'Optimot
trobar representada amb la forma ve't aquí, perquè s'entén que la forma verbal és ve, com a reducció de veges. Per exemple: Ve-t'ho aquí.  [...]
18. L'article definit amb valor exclamatiu i interrogatiu / 'La de vegades que t'ho he dit!' o 'Quantes vegades t'ho he dit!'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Els sintagmes nominals amb article definit es poden utilitzar amb valor exclamatiu o interrogatiu en alguns contextos. Es poden trobar aquestes construccions en exclamatives directes o indirectes, o en subordinades que depenen de verbs interrogatius. Per exemple: La sort que té de tenir-te al seu [...]
19. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra ç (ce trencada) és una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o peça). Altres grafies que representen aquest so són s, ss i c. Es pot trobar ç: a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: peça, llençol, traçut, etc. a final de mot: braç, veloç [...]
20. empresa participada, societat participada / Participi com a modificador del nom: participat, participada
Font Fitxes de l'Optimot
Generalment, els participis que poden modificar un sintagma nominal provenen de verbs transitius, però hi ha algun cas especial en què és possible fer servir participis de verbs intransitius. Així, malgrat que participar és un verb intransitiu, el seu participi es pot trobar usat per modificar un [...]
Pàgines  2 / 6 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>