Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7768/2Darrera versió: 14.02.2019

Títol

'haguer' o 'haver'? 

Resposta

Aquest verb presenta una única forma d'infinitiu: haver.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma haguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions