Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

urgente

adj urgent. Respuesta urgente, resposta urgent. Certificado urgente, certificat urgent.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions