Resultats de la cerca frase exacta: 20

Criteris lingüístics
1. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles que es llegeixen lletra a lletra mantenen sense neutralitzar la vocal tònica del nom de cada lletra, però tenen un accent més fort sobre el nom de l'última. NBA ena-be-a UPC u-pe-ce IBM i-be-ema Aquestes sigles s'han de llegir fent servir el nom català de les lletres, que cal pronunciar [...]
2. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra, es considera la forma que tenen en pronunciar-les, tenint en compte que l'accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra. A partir d'això, se segueixen les regles generals d'apostrofació. Davant d'una [...]
3. Equivalències castellà - català. aceptante m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
aceptante m i f - acceptador -a / acceptant m i f Persona que s'obliga a pagar una lletra de canvi. [...]
4. Equivalències castellà - català. protestar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protestar v tr - protestar v tr Refusar formalment l'acceptació o el pagament d'una lletra de canvi, d'un taló, etc. [...]
5. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Noms i cognoms de persones i divinitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La lletra inicial dels noms propis i dels hipocorístics de persones i dels noms propis de divinitats s'escriu amb majúscula. Exemples: Joan Salvat Papasseit Déu la Santíssima Trinitat Je hovà Al·là Zeus Llucifer Cesc (Francesc) Ció (Concepció) [...]
6. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació combinada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En alguns casos es combina el lletrejament amb la pronunciació sil·làbica. DGAI de-gai MS-DOS ema-essa-dos Una variant d'aquest sistema de lectura és pronunciar la primera lletra amb una vocal de suport i llegir la resta sil·làbicament. MNAC [mcnák] en català oriental [...]
7. Equivalències castellà - català. vencer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vencer v intr - vèncer v intr Un element contractual que genera un deute, arribar al moment en què s'ha de fer efectiu el pagament; el termini per fer una cosa, acabar-se. CA: El dia 15 venç el lloguer. La lletra venç demà. [...]
8. Abreviatures. Antropònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint el nom d'una persona s'abreuja escrivint només la lletra inicial del nom de fonts i, de vegades, del cognom o dels cognoms. Aquestes inicials han d'anar seguides d'un punt i l'espai corresponent. En el cas que un nom o un cognom comencin per una lletra accentuada, es manté l'accent en l' [...]
9. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació combinada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació davant de les sigles que pronunciem combinant el lletrejament amb la pronunciació sil·làbica segueix el criteri de les lletrejades, ja que ens basem en el contacte de l'article o la preposició amb el nom de la lletra inicial. el PCUS el pe-cus l'MPOC l'ema-poc la BDOL la be-dol [...]
10. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan van en singular, els nombres ordinals es representen, en forma d'abreviatura, amb la xifra seguida de l'última lletra del mot desplegat. És optatiu posar punt després de la lletra. 1r 1r. primer 1a 1a. primera 2n 2n. segon 2a 2a. segona 3r 3r. tercer 3a 3a. tercera 4t 4t. quart 4a 4a. quarta 5 [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>