Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,216

101. 'piular' o 'tuitar'? / 'piulada' o 'tuit'? / Com es diu 'tweet' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
piular, tuitar piulada, tuit Per fer referència a l'acció de publicar en una xarxa social, com ara el Twitter, un missatge amb un nombre reduït i limitat de caràcters de manera instantània, en català es fa servir la denominació piular, que és la traducció del verb anglès to tweet. Per exemple: He [...]
102. És correcte inalàmbric en català? / inalàmbric o sense fil?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
sense fil L'adjectiu castellà inalámbrico no es tradueix al català per inalàmbric (o inal·làmbric, inhalàmbric). Per designar un dispositiu o un sistema de telecomunicacions en què la comunicació elèctrica es duu a terme sense la necessitat de cables conductors, la forma adequada és sense fil [...]
103. mans a l'obra
Font Fitxes de l'Optimot
En català, per indicar l'acció d'emprendre una tasca, un treball o una activitat, es fan servir les expressions següents: posar fil a l'agulla o fil a l'agulla!; posar mà (o mans) a l'obra o mans a l'obra!; som-hi, posar-s'hi, etc. Per exemple: Vinga, no en parlem més: mans a l'obra! Ens fa molta [...]
104. 'tan o més' o 'tant o més'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Quan es coordinen quantificadors comparatius, com ara en l'oració Aquella casa és tant o més gran que la teva o Aquella casa és tan gran o més que la teva, escriurem tant o tan segons el cas.  S'usa la forma tan quan a continuació hi ha un adjectiu, un adverbi o un sintagma preposicional i tot [...]
105. Accions en les interfícies digitals: infinitiu o imperatiu?
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de reproduir les ordres que s'intercanvien en el diàleg amb l'ordinador, es recomana d'utilitzar l'imperatiu. Concretament, es fa servir el tractament de vós (la segona persona del plural) en els missatges que el programa adreça als usuaris. I s'utilitza el tractament de tu (la segona [...]
106. parèntesi o parèntesis?
Font Fitxes de l'Optimot
El mot parèntesi fa referència a un mot o una frase que s'insereix en un text com a incís i que s'escriu entre els signes '( )'. Per exemple: En aquest text, hem de fer un parèntesi amb l'enumeració del material. També es fa servir, en sentit figurat, amb el significat de 'suspensió' o 'interrupció [...]
107. És correcte enfermetat en català? / enfermetat o malaltia?
Font Fitxes de l'Optimot
En català per referir-se a l''alteració en l'estat del cos o d'algun òrgan que interromp o pertorba les funcions vitals, la pertorbació de l'estat de salut', el nom adequat és malaltia. La forma enfermetat no és correcta. Per exemple: El van haver d'ingressar perquè patia una malaltia pulmonar [...]
108. 'boolià' o 'booleà'? / 'nietzschià' o 'nietzscheà'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan la e final de certs noms propis es pronuncia en la llengua d'origen, els derivats per indicar relació o pertinença al personatge conegut corresponent o a la seva obra es formen a partir de la terminació -à, -ana (i no -ià, -iana). Per exemple: nietzscheà, nietzscheana (de Nietzche) booleà [...]
109. a la bestreta / És correcte gràcies a la bestreta en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
l'import total dels encàrrecs. Així doncs, no és adequat fer servir aquesta expressió per donar les gràcies abans de rebre una resposta o un servei. En aquest cas, cal dir gràcies per endavant. Per exemple: Li prego que m'ajudi, gràcies per endavant. (i no gràcies a la bestreta) Us regracio per endavant [...]
110. 'involucració' o 'involucrament'?
Font Fitxes de l'Optimot
A partir del verb involucrar es pot formar el derivat involucració, que significa 'acció o efecte d'involucrar'. Per exemple: La involucració dels polítics en la xarxa de corrupció es va destapar amb la investigació de la policia. En canvi, el derivat involucrament, que també es  podria formar a [...]
Pàgines  11 / 322 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>