Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,216

11. a base de o a còpia de? / És correcte a base de en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió a base de és correcta per designar 'prenent com a fonament'. Per exemple:  Ompliu la mànega de pastisseria a base de sucre, mantega i ous. Aquest paviment està fet a base de formigó.  Cal tenir en compte que es fa un ús abusiu d'aquesta expressió en el sentit d'insistir o [...]
12. 'venir a per' o 'venir per'? / 'anar a per' o 'anar per'? / Com es diu 'ir a por' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs anar i venir amb un complement format per la preposició per i un sintagma nominal equivalen a anar a buscar i venir a buscar. Per exemple: Vinc per la safata de pastes que tinc encarregada. Van anar al magatzem per més peces metàl·liques. Amb aquest significat, en certs parlars [...]
13. 'a l'espera de' o 'en espera de'? / És correcte 'estar a l'espera de' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea d'estar esperant algun fet o esdeveniment, es pot fer servir l'expressió en espera de. En canvi, la construcció a l'espera de no està recollida per la normativa. Per exemple: En espera de la vostra resposta, us saludem atentament. Quedem en espera de la vostra confirmació [...]
14. Contacte de preposicions àtones / 'en lloc de a l'esquerra' o 'en lloc d'a l'esquerra'?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan coincideixen dues preposicions àtones seguides, en general es produeix una seqüència molt forçada (o bé impossible, com és el cas de dues preposicions idèntiques). Per evitar aquest contacte de preposicions, es poden fer servir diversos recursos. Per exemple: Has de girar a la dreta en lloc [...]
15. 'en un minut' o 'd'aquí a un minut'? / 'dintre de poc' o 'd'aquí a poc'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
dins el qual o durant el qual quelcom s'esdevé. Un cas en què es fa servir adequadament la preposició en seria, per exemple, Ha de tenir el projecte acabat en menys d'un mes. De la mateixa manera, no és adequat fer servir la forma dintre de perquè no té el mateix valor que d'aquí a. Cal dir, per [...]
16. 'a l'entrar' o 'en entrar'? / 'en'/'al' davant d'infinitiu (valor temporal i causal) / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
davant d'un infinitiu amb un valor causal, i té un sentit proper al de la construcció com que seguida d'un verb en forma personal. Per exemple: En no saber de què anava la conversa, es va ficar de peus a la galleda. (= Com que no sabia de què anava la conversa...) Tal com passa amb el valor temporal [...]
17. 'al peu de' o 'a peu de'? / És correcte 'a peu de carrer' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
 el sentit de 'en el lloc mateix'. Per exemple:  El van entrevistar a peu de carrer (o al peu del carrer).  Vam veure el teu pare a peu d'obra (o al peu de l'obra). El cos va aparèixer a peu de fàbrica (o al peu de la fàbrica).  [...]
18. 'treuria' o 'trauria'? / 'neixerà' o 'naixerà'? / Verbs amb 'a' o 'e' en l'arrel: 'treure' o 'traure', 'néixer' o 'nàixer' i 'jeure' o 'jaure'
Font Fitxes de l'Optimot
verbs, la vocal a es manté en totes les formes verbals en els parlars occidentals. En canvi, en els parlars orientals i en alguns de nord-occidentals aquesta vocal a només apareix en les formes amb l'arrel àtona. Per exemple: treu o trau, però traurà neix o naix, però naixerà jeu o jau, però jaurà heu [...]
19. 'es basa en destacar' o 'es basa a destacar'? / Canvi o manteniment de la preposició 'en' davant d'infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
El verb basar-se regeix un complement introduït per la preposició en. Per exemple: Les seves suposicions es basen en les coses que ha observat. Ara bé, quan aquest verb es troba davant d'un infinitiu, en registres formals és preferible canviar la preposició en per la preposició a. Per exemple [...]
20. Canvi o manteniment de la preposició 'en' davant d'infinitiu / 'consisteix en fer' o 'consisteix a fer'? / Verb + 'en' + infinitiu / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que regeixen la preposició en, com ara basar(-se), complaure's, entossudir-se, consistir, interessar-se, invertir, vacil·lar, engrescar(-se) o capficar-se, entre molts altres. Per exemple: La democràcia consisteix en la participació del poble en la política. Ara bé, quan aquests [...]
Pàgines  2 / 322 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>