Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

degotar

v. intr. [LC] Caure gota a gota. La suor li degotava del front. L'aigua que degota dels arbres. És l'aigua que degota del sostre, d'un atuell.
intr. [LC] Deixar caure un líquid gota a gota. El front li degota de suor. Les fulles degotaven de rosada. Anava tot mullat: els vestits li degotaven. Aquest càntir té una esquerda i degota. El sostre, quan plou, degota.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions