Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

quitar

v. tr. [LC] [AD] Fer quiti d'una obligació pecuniària. Em va prometre que em quitaria de tots els meus deutes.
intr. pron. [LC] Esdevenir quiti. Endeutat i sense esperança de quitar-se.
v. tr. [AD] Rescabalar, pagar prou per a compensar una despesa feta.
v. tr. [AD] Desempenyorar o recobrar (una cosa empenyorada) pagant la quantitat estipulada per a redimir-la.
v. tr. [AD] Redimir, posar en llibertat (algú) pagant per ell.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions