Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6286/3Darrera versió: 29.12.2021

Títol

Accent diacrític: o si

Resposta

Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de , sís i si, sis.

S'escriu , sís en els casos següents:

  • quan és un adverbi d'afirmació: Diu que sí, Sí o no?, Sí que ho sap;
  • amb el significat d''afirmació': donar el sí, comptar els sís i els nos.

S'escriu si, sis en els casos següents:

  • quan és un pronom reflexiu o recíproc: Parla de si mateix;
  • quan és una conjunció: Digues si vols venir, Si que plou!;
  • quan fa referència a la nota musical: si, la, sol, fa, mi..., dos sis bemolls;
  • amb el significat d''interior': el si maxil·lar, en el si d'una família humil.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions